Privatlektion från marken

Jag kommer ut till dig i ditt stall!
Privatlektionerna går ut på att bygga en stark relation ifrån grunden. Vi börjar med att läsa av hästens olika beteenden och ser vad den behöver, sedan börjar vi med enkla markövningar så ni börjar kommunicera med varandra med energier och kroppsspråk.
Därefter byggs det på för varje lektion och du kommer lära dig att tillämpa hästpsykologin i den dagliga hanteringen och den dagliga träningen.
Du får lära dig att läsa av hästen i olika situationer och lära dig hur du får tillbaka fokuset och samarbetsviljan från hästen.
Utrustning du behöver: En tunn och mjuk repgrimma, ett ca 3,5 meters arbetsrep och senare en NH-stick (carrotstick).
En timme kostar 350kr plus milersättning på 20 kr/mil. Är ni flera i samma stall som vill träna så delar ni på reseersättningen.
Jag åker ut i hela Örebro län för privatlektioner.
Vissa utvalda dagar åker jag till olika platser i Västmanland, Dalarna, Värmland, Västra Götaland, Östergötland och Södermanland.
 
 

Privatlektion från marken på hästpsykologicentret

Du kan också åka till mig för att träna med din häst, jag har belyst ridbana på 22x50 meter med läktare.
En timme kostar 350 kr.