Privatlektion ridning

När markträningen går bra börjar vi med naturlig ridning. Vi kommer gå igenom hur man förbereder hästen på att bli riden, för ridning i sig är inte naturligt för hästen. Vi kommer gå igenom en checklista och kolla av hur pass ridbar är din häst idag och sedan ta det där ifrån, Säkerhet är alltid prio ett. I ridningen kommer du i början få lära dig hur din energi och vikt påverkar hästen och hur du gör det lätt för hästen att förstå vad du vill där uppe. Ju längre du kommer desto mer lägger vi på, hastighet, svårighetsgrad osv.
All ridning börjar i repgrimma.
En timme kostar 350kr plus milersättning på 20 kr/mil. Är ni fler i samma stall så¨delar ni på milersättningen.
Jag åker ut i hela Örebro län för privatlektioner.
Vissa utvalda dagar åker jag till olika platser i Västmanland, Dalarna, Värmland, Västra Götaland, Östergötland och Södermanland.

 

Privatlektion ridning på hästpsykologicentret

Du kan också komma till mig för din ridlektion, jag har en belyst ridbana på 22x50 m med läktare.
En timme kostar 350 kr.